Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Фотограметрия и картография / Дисциплини /

Фотограметрични технологии

Фотограметрични технологии
Специалност Устройство и управление на земи и имоти
Факултет Геодезически факултет
Катедра Фотограметрия и картография
Водещ преподавател доц. д-р инж. Борислав Маринов
Допълнителен език английски

Студентите се запознават с основните понятия, прилаганите методи и технологии при използването на земни, въздушни и космически снимки, монохроматични многоканални цифрови изображения при устройство и управление на земи и имоти. Изяснени са основите на аналитичната и цифровата фотограметрия, както и основните принципи и методи на дистанционните изследвания и специфичните апаратури за регистриране и фотограметрична обработка на информацията. Представени са технологични схеми при създаването на топографски планове и карти, тематични карти, ортофотокарти, набирането на пространствена дигитална и растерна информация за ГИС и кадастъра, фотограметричните методи за създаване на модели на терена и изкуствените обекти.

Публикации


Конспекти

Конспект по фотограметрични технологии 2012-2013
проф. д-р инж. Борислав МариновУчебни материали

Аналитична фотограметрия
проф.д-р.инж.Пл.Малджански

Фотограметрия и ДМ I
проф.д-р.инж.Пл.Малджански


Правила за заверка


Информация

att_16457_D
Наръчник на Дипломанта