Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Устойчиво земеползване и управление на имоти / Дисциплини /

Регионална икономика

Регионална икономика

Глобализация. Локационен процес. Регионална политика, регионална икономика и регионално развитие. Прогнозиране и планиране на регионалното стопанство. Основни методи за регионален анализ и регионално планиране. Регионални неравенства в света и Европа. Регионални неравенства в България. Проблеми на регионалното планиране, управлението на регионалното развитие и производствената специализация на територията на страната. Национални инструменти за регионално и пространствено развитие. Разработване на курсова работа с цел практическо запознаване със стратегическото планиране на интегрирано развитие на община.