Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Устойчиво земеползване и управление на имоти / Дисциплини /

Принципи на управление

Принципи на управление
Специалност Устройство и управление на земи и имоти
Факултет Геодезически факултет
Катедра Устойчиво земеползване и управление на имоти
Водещ преподавател доц. д-р инж. Ана Стоева

Разглеждат се въпросите, свързани с: теориите за фирмата и организационните форми в нашата страна; процеса на вземане на управленско решение; основните функции на управлението - планиране, организиране, координиране, мотивиране и контрол; управление на персонала; управленски информационни системи. Изучава се практическото приложение на теорията на управлението във фирмите за недвижими имоти.