Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Устойчиво земеползване и управление на имоти / Дисциплини /

Оценка на бизнеса

Оценка на бизнеса
Специалност Устройство и управление на земи и имоти
Факултет Геодезически факултет
Катедра Устойчиво земеползване и управление на имоти
Водещ преподавател доц. д-р Виолета Касърова

Курсът въвежда в теорията и практиката на бизнес-оценяването - основни понятия, принципи, цели и стандарти в оценителската дейност, организация и информационна база. Формира устойчиви знания за аналитичния апарат и алгоритмите на оценката на бизнеса, както и практически навици за прилагането на различни оценителски подходи и методи при осъществяване на операции по преструктуриране, продажба на бизнеса, сливанe, поглъщане, ликвидация.