Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Устойчиво земеползване и управление на имоти / Дисциплини /

Принципи на оценяване

Принципи на оценяване

В учебната дисциплина „Принципи на оценяване“ се разглеждат въпроси, свързани с недвижимата собственост, недвижимите имоти и нормативната уредба, свързана с тях. Лекциите запознават студентите с методите за оценка на финансовата ефективност на инвестиционните проекти при инвестиции в недвижими имоти, професионални оценителски стандарти и областите на приложението им. Наблегнато е на проучването на пазара на недвижимите имоти и на анализа на информационните източници за оценка. Необходима тежест е дадена на теория на стойността, видовете оценки, принципите, подходите и методите за оценка на недвижими имоти. В упражненията се решават конкретни задачи, с цел изясняване на приложението на теоретичните знания и придобиване на практически умения.