Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Приложна геодезия / Дисциплини /

Въведение в регулации и вертикално планиране

Въведение в регулации и вертикално планиране
Специалност Устройство и управление на земи и имоти
Факултет Геодезически факултет
Катедра Приложна геодезия
Водещ преподавател доц. д-р инж. Руска Димитрова

Дисциплината има за цел да даде необходимите съвременни знания на студентите от специалност "Устройство и управление на земи и имоти" за вземане на правилни решения относно задачи, свързани с урбанизираните територии. Разглеждат се теоретически и практически въпроси, свързани с устройственото и инвестиционно проектиране, съобразно инвестиционните намерения за преструктурирани територии.

Учебни материали

ВРВП-презентации-УУЗИ
гл.ас.д-р инж. Емилия Илиева