Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Устойчиво земеползване и управление на имоти / Дисциплини /

Анализ и управление на инвестиции

Анализ и управление на инвестиции

Дисциплината изгражда стабилна система от знания за определяне на инвестиционна политика и вземане на инвестиционни решения в съвременно предприятие. Фокусира се върху оценяването на финансови инструменти, оценката на ефективността и риска на инвестиционни проекти, оптимизация на инвестиционния избор и източниците за финансиране на съвременно предприятие на базата на баланс между теоретични знания, информация за нормативната уредба и проблемите от практиката.