Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Устойчиво земеползване и управление на имоти / Дисциплини /

Оценка на интелектуалната собственост

Оценка на интелектуалната собственост
Специалност Устройство и управление на земи и имоти
Факултет Геодезически факултет
Катедра Устойчиво земеползване и управление на имоти
Водещ преподавател доц. д-р Венета Цакова

Обучението включва теоретико-методологични и приложни знания за съдържанието и обектите на интелектуална собственост и тяхното оценяване – същност и обхват на интелектуалната собственост, икономическа природа на обектите и специфика в икономическата им реализация, като основа за бизнес-оценяване. Разглеждат се информационните източници, подходи и методи на оценка, критерии за избор на моделни параметри, съдържание на формални и експертни процедури.