Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Устойчиво земеползване и управление на имоти / Дисциплини /

Устройство на защитени територии

Устройство на защитени територии
Специалност Устройство и управление на земи и имоти
Факултет Геодезически факултет
Катедра Устойчиво земеползване и управление на имоти
Водещ преподавател ст.н.с.I ст. д-р Методи Теохаров

Предмет на дисциплината е опазването и управлението на защитените територии. Изучават се структурата, функционирането, устройството и устойчивото управление на естествените екосистеми. Разглеждат се теоретичните, исторически, природни и правни предпоставки за създаване на защитени територии, международните конвенции и стандарти за опазване на биоразнообразието. Акцентира се на екологичната характеристика на защитените територии и обекти (резервати, биорезервати, национални и природни паркове, уникални местности и забележителности, специфични лито-педогенни комплекси). Дисциплината дава теоретични и практически знания за консервационната им природозащита.