Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Устойчиво земеползване и управление на имоти / Дисциплини /

Оценка на машини, съоръжения и оборудване

Оценка на машини, съоръжения и оборудване
Специалност Устройство и управление на земи и имоти
Факултет Геодезически факултет
Катедра Устойчиво земеползване и управление на имоти
Водещ преподавател доц. д-р инж. Евгени Соколов

Пазар на машини и оборудване, особености на неговото функциониране и регулиране. Класификация на машините и оборудването. Цели, принципи, подходи и методи на оценяване. Необходима информация и област на приложение на различните подходи при оценяване на машини и оборудване, особености на оценяване в зависимост от предназначението им.