Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Геотехника / Дисциплини /

Укрепителни и фундаментни конструкции

Укрепителни и фундаментни конструкции
Специалност Конструктивно инженерство
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Геотехника
Водещ преподавател проф. д-р инж. Георги Илов

Дисциплината „Укрепителни и фундаментни конструкции” има за цел да даде по широк спектър от знания на студентите в областта на Геотехниката в образователна степен „Магистър” по Конструктивно инженерство. Разглеждат се избрани въпроси, допълващи области на укрепителните конструкции (шлицови, шпунтови, берлински и пилотни стени; анкери и анкериращи конструкции; стени от армирана почва и стени от геотекстил) и фундаментни конструкции (анкерни, наклонени, скарови фундаменти и общи фундаментни плочи; пилотни, шлицови и кладенчови фундаменти и фундиране в тежки геоложки условия).

Информация