Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителна механика / Дисциплини /

Строителна динамика и устойчивост

Строителна динамика и устойчивост

Съвременните строителни конструкции е необходимо да бъдат прецизно изследвани по отношение на обща и местна загуба на устойчивост. За целта трябва да се вземат предвид геометрическата и физическата нелинейност. Инженерните съоръжения са подложени на динамични въздействия от различен характер. Основна цел на предлагания курс по “Строителна динамика и устойчивост” е да осигури необходимите знания при проектиране на съвременни инженерни конструкции.

Публикации


Учебни материали
Изпит по СДСА (Динамика)
Александър Таушанов


Правила за заверка


Други