Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Математика / Дисциплини /

Математически основи на числени методи

Математически основи на числени методи
Специалност Изследване и проектиране на строителни конструкции
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Математика
Водещ преподавател проф. д-р Михаил Константинов

Целта на дисциплината е да даде на студентите познания за математическите основи на числените методи и тяхното приложение в машинна аритметика. Разгледани са следните въпроси: елементи на машинната аритметика с плаваща точка, свойства на изчислителните задачи, устойчивост на изчислителните алгоритми, оценка на глобалната грешка при изчислителните процеси, елементи на числената линейна алгебра и числения математически анализ, програмна система за математически пресмятания MATLAB. Посочените теми са илюстрирани с многобройни примери, решени в изчислителната среда на програмната система MATLAB. По време на обучението студентите изработват курсова работа в среда на MATLAB.