Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителна механика / Дисциплини /

Метод на крайните елементи - приложен курс

Метод на крайните елементи - приложен курс
Специалност Изследване и проектиране на строителни конструкции
Факултет Строителен факултет
Катедра Строителна механика
Водещ преподавател гл.ас. инж. Стефан Кинарев

В курса се набляга на използването на компютърно-ориентирани числени методи и симулации. Разглежда се някой от добре познатите в света пакети, базиран на МКЕ. След успешното завършване на курса студентите трябва да са в състояние свободно да ползват програмната система, като системна среда и технология. Предполага се, че отделните теоретични моменти и изчислителни модели, необходими за пълноценното използване на пакета, ще се получат в дисциплината МКЕ (основен курс) или в другите теоретични дисциплини на магистърската програма.

Книги


Правила за заверка