Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Масивни конструкции / Дисциплини /

Сеизмично инженерство

Сеизмично инженерство

Целта на дисциплината е да запознае студентите с поведението на стоманобетонните конструкции при земетръс и свързаните с него особености при проектирането им. Изучават се: елементи от инженерната сеизмология; основни принципи при композирането на сградите; особености при изчисляването и конструирането на стоманобетонни рамки, стени, ядра, подови конструкции и фундаменти, подложени на сеизмични въздействия; усилване и възстановяване на стоманобетонни конструкции. След завършване на курса на обучение студентите придобиват допълнителни умения да проектират стоманобетонни конструкции, подложени на сеизмични въздействия.

Правила за заверка