Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителна механика / Дисциплини /

Въведение в механиката на разрушението

Въведение в механиката на разрушението

В този курс задачата на механика на разрушението (МР) се разглежда в линейна и физически нелинейна постановка, въвеждат се основните параметри на МР, като коефициентите за интензивност на напреженията и скоростта на освободената енергия. Разглеждат се също елементи от МР, свързани с появата и развитието на дисперсни пукнатини в материала. Този тип изследвания се свързва най-често с реален материал, като бетон. Дадена е теорията на нелинейните процеси, свързани с развитието на такива пукнатини, като типичен пример е развитието им в опънната зона на стоманобетонни елементи - греди, възли и други. Решени са редица двумерни и тримерни примери с метода на крайните елементи.

Правила за заверка