Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Масивни конструкции / Дисциплини /

Проектиране на стоманобетонни конструкции по Еврокод 2

Проектиране на стоманобетонни конструкции по Еврокод 2

Целта на дисциплината е студентите да се запознаят с основните положения за изчисляване и конструиране на главните стоманобетонни елементи за сгради съгласно европейския стандарт Еврокод 2, който предстои да се въведе като задължителен във всички страни–членки на ЕС. Изучават се моделите за проверка на крайните и на експлоатационните гранични състояния в критичните сечения и области от елементите, а принципите за конструиране се упражняват върху конкретни елементи. След завършване на курса на обучение студентите добиват основните умения, необходими за съвременно проектиране на стоманобетонните конструкции.