Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Масивни конструкции / Дисциплини /

Реконструкция на стоманобетонни промишлени и транспортни съоръжения

Реконструкция на стоманобетонни промишлени и транспортни съоръжения
Специалност
Факултет Строителен факултет
Катедра Масивни конструкции
Водещ преподавател проф. д-р инж. Марина Трайкова

Целта на курса е да се дадат познания за основните методи за оценка на носещата конструкция на съществуващи съоръжения и начините за усилване и възстановяване на елементите им. Практическият аспект на курса се изразява в това, че голяма част от съоръженията у нас са стари и се нуждаят от ремонт и усилване.

Правила за заверка