Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Метални, дървени и пластмасови конструкции / Дисциплини /

Реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения със стоманени сгради

Реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения със стоманени сгради

Целта на дисциплината е разширяване на познанията на строителните инженери-конструктори по основни проблеми при реконструкция на сгради и съоръжения със стоманена носеща конструкция. Дават се общите постановки за реконструкция на пълностенни и прътови елементи-греди и колони, както и възможности за промяна на конструктивната /статическа/ схема. Разглеждат се начини за усилване както на съединения със заварки, нитове и болтове, така и на възли в различни конструкции. Дават се основни положения при антисеизмичното осигуряване на носещите конструкции.

Публикации