Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителни материали и изолации / Дисциплини /

Нова нормативна база за проектиране на сгради и съоръжения

Нова нормативна база за проектиране на сгради и съоръжения
Специалност Реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения
Факултет Строителен факултет
Катедра Строителни материали и изолации
Водещ преподавател доц. д-р инж. Стоил Милков

Дисциплината “Нова нормативна база за проектирание и изпълнение на реконструкция на сгради и съоръжения” дава възможност, изучаващите проблемите, свързани с реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения да се запознаят с хармонизираните Европейски норми за основните продукти, използвани за тази цел – минерални свързващи вещества, бетони, хидро-, топло- и звукоизолационнни продукти. Дисциплината дава обща информация за Европейските норми за конструктивно проектиране на сгради и съоръжения с масивни и със стоманени носещи конструкции, както и за нормативните документи и някои специфични изисквания при проектиране на усилване и реконструкции.