Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Метални, дървени и пластмасови конструкции / Дисциплини /

Реконструкция на сгради със зидани носещи конструкции

Реконструкция на сгради със зидани носещи конструкции
Специалност Реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения
Факултет Строителен факултет
Катедра Метални, дървени и пластмасови конструкции
Водещ преподавател проф. д-р инж. Тодор Бараков

Реконструкции на сгради с носещи зиданите конструкции са едни от най-често прилаганите в строителната практика, преобладаващо при сгради с ниска етажност (до три етажа). Целта на курса е да се запознаят студентите с конструктивните изисквания и методите за изчисление на носещата способност на усилените зидани и армираните зидани конструкции. Студентите ще получат знания за материалите за зиданите и усилващи конструкции, техните свойства, начина на изграждане и методите за изчисление на носещата им способност за вертикални и хоризонтални сили. Също така те ще добият основни представи за изискванията на Еврокод 6.