Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Технология на архитектурата / Дисциплини /

Теория и методология на реконструкцията на сгради

Теория и методология на реконструкцията на сгради

Запознаване със специфичните архитектурни, строително-технически, методически и методологични проблеми на проектирането и изпълнението при намеса в съществуваща сграда – общо и в контекста на българската архитектурно-строителна история. Възможност за обща оценка и планиране на мероприятия, свързани с подобряването на експлоатационните качества на съществуваща сграда. Придобиване на основни познания за понататъшно усвояване и прилагане на конкретни инженерни методи за проучване, възстановяване и усилване на сгради и елементи.