Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Геотехника / Дисциплини /

Геотехнически проблеми на сгради и съоръжения при реконструкции

Геотехнически проблеми на сгради и съоръжения при реконструкции
Специалност
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Геотехника
Водещ преподавател доц. д-р инж. Борислав Киров

Основната цел на предлаганата дисциплина е надстрояване на познанията на строителните инженери - конструктори по специфични и нестандартни проблеми при проектирането и изпълнението на рекострукции на сгради и съоръжения, както и възстановяване експлоатационната годност на фундаментни конструкции и земна основа. Основните въпроси, които се засягат в предлагания курс са свързани с изясняване, документиране, обследване и диагностициране на фундаментните конструкции и земната основа, с цел възможността за реконструиране на сградите и съоръженията. Предлагат се различни методи за усилване и възстановяване на фундаментните конструкции и земната основа в зависимост от вида им, степента на износване и нуждите на реконструкцията. Курсът е онагледен с примери от практиката.

Публикации


Информация