Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Метални, дървени и пластмасови конструкции / Дисциплини /

Антикорозионни и противопожарни системи на сгради и съоръжения

Антикорозионни и противопожарни системи на сгради и съоръжения

Дисциплината запознава с нормативните изисквания и съвременните системи за осигуряване на антикорозионната (АК) и противопожарна (ПП) защити на сгради и съоръжения. У нас тази проблематика е изключително актуална, пред вид все по-нарастващите изисквания в тази област, свързани с променящата се нормативна уредба във връзка с присъединяването ни към Европейския съюз. От друга страна, ПП и АК системи на съществуващите сгради се нуждаят от сериозно обследване и саниране, с оглед осигуряване на безопасността и здравето на хората, опазването на околната среда и имущество, както и оптимизирането на ресурсите при експлоатация и поддръжка на сградите и съоръженията.