Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Масивни конструкции / Дисциплини /

Диагностика на конструкциите и изолационните системи на сгради и съоръжения

Диагностика на конструкциите и изолационните системи на сгради и съоръжения
Специалност
Факултет Строителен факултет
Катедра Масивни конструкции
Водещ преподавател доц. д-р инж. Петър Христов

Основната цел на дисциплината е да се разширят и задълбочат знанията и уменията на строителните инженери за извършване на проучвания на носещите конструкции и изолационните системи на съществуващите сгради и съоръжения, както и с методите на оценка на действителното им техническо състояние. Да правят правилни анализи и изводи на резултати от проведени безразрушителни и диагностични “in situ” и лабораторни изследвания, обективни качествени и количествени оценки на степента на износване на различни елементи, конструкции, хидро-, топло и звукоизолациите, за да вземат правилни решения за по-нататъшната им нормална експлоатация и за необходимостта от тяхното саниране, ремонт, усилване и/или възстановяване.

Книги


Правила за заверка