Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителни материали и изолации / Дисциплини /

Съвременни строителни продукти и системи за саниране на хидро и топлоизолации на сгради и съоръжения

Съвременни строителни продукти и системи за саниране на хидро и топлоизолации на сгради и съоръжения
Специалност Реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения
Факултет Строителен факултет
Катедра Строителни материали и изолации
Водещ преподавател гл.ас. инж. Димитър Бошнаков

В дисциплината магистри ще получат необходимите знания за начините на оценка състоянието на хидро и топлоизолациите на сгради и съоръжения, както и за съвременните строителни продукти и системи за санирането на същите. Обучението трябва да доведе до самостоятелно решаване на въпросите за избора, проектирането и изпълнението на достатъчно дълготрайни хидро- и топлоизолации на сградите и съоръженията, както и да позволи самостоятелна научна или педагогическа работа в тази област. Дисциплината разглежда преди всичко физичните и механичните свойства на използваните строителни продукти, физико-химичните процеси, свързани с устойчивостта им срещу различните агресивни влияния, системите и технологиите за саниране и нормативните изисквания свързани с това.