Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Технология и механизация на строителството / Дисциплини /

Строителна техника

Строителна техника

След завършване на курса на обучение по дисциплината студентите придобиват знания, относно устройство, принцип на действие и приложение на механизмите и машините в строителната практика, определяне на производителността им, рационално подбиране за конкретни производствени условия и обекти, правилна експлоатация, с оглед получаване на максимален технико-икономически ефект при реконструкцията и модернизацията на сгради и съоръжения.