Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Технология и механизация на строителството / Дисциплини /

Охрана на труда при реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения

Охрана на труда при реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения

Дисциплината обхваща въпроси свързани с здравословните и безопасни условия на труд и опазване на околната среда при строителство и по-конкретно при реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения. Бъдещите магистри ще имат възможност да се запознаят със съществуващите европейска и българска нормативни бази по разглежданите проблеми, основополагащите принципи и съвременни тенденции при тяхното създаване и обогатяване, както и с начините за ползването и прилагането им. Включени са и теми свързани с основни опасности и и вредности, и начините за предпазване и неутрализиране на негативното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда.