Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Организация и икономика на строителството / Дисциплини /

Мениджмънт и икономическа ефективност при реконструкция на сгради и съоръжения

Мениджмънт и икономическа ефективност при реконструкция на сгради и съоръжения
Специалност
Факултет Строителен факултет
Катедра Организация и икономика на строителството
Водещ преподавател доц. д-р инж. Цветана Лалова

Реконструкцията и модернизацията на сгради и съоръжения представлява сложен процес, при който се решават различни техническия, организационни, икономически, управленски и др. задачи. Осигуряването на точно и ясно взаимодействие между всички участници в изпълнението на тези задачи налага използването на съвременни научно обосновани методи както в областта на организацията и управлението на строителството, а така също и при търсене на икономически най-целесъобразни решения. Задачата на учебната дисциплина “Мениджмънт и икономическа ефективност при реконструкция на сгради и съоръжения” е да даде на студентите знания и създаде умения при решаване на специфични въпроси по организация, управление и икономика на санирането на различни по характер и предназначение обекти.