Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Устойчиво земеползване и управление на имоти / Дисциплини /

Преддипломна практика

Преддипломна практика

Преддипломната практика се провежда в институции и ведомства, специализирани в областта на устройството, управлението и оценката на недвижимата собственост. Студентите се запознават с проблемите на отчетността, вписването, оценката, разпореждането и управлението на видовете недвижима собственост. Усвояват теоретични и практически умения, изискващи се от пазара, нормативната база и разпореждането с недвижимите имоти. Преките контакти и комуникирането с опитни професионалисти подпомага подготовката им и придобиването на нужните умения в една разнообразна и реална среда, разработването на дипломните работи и бъдещата им реализация.