Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Индустриални сгради / Дисциплини /

История на високите сгради

История на високите сгради
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Индустриални сгради
Водещ преподавател доц. арх. Димитър Андрейчин
Допълнителен език английски, руски, френски

Избираемият курс се провежда през летния (10-ти) семестър на 5-ти курс от обучението по "Архитектура". Историята на небостъргачите се разглежда като твърде важна част от историята на световната архитектура през последните 120 години. Това е един по-особен, но необходим за архитектите поглед към екстремните постижения в архитектурата, конструкциите и строителните технологии от края на 19-ти век до днес. Представени са и творческите биографии на знаменитите проектанти на небостъргачи по целия свят, които са оказали силно влияние върху съвременната архитектура. На всяка лекция се прожектират около 150 диапозитива на два екрана, както и видеофилми.

Конспекти

23-Lec-Fall-Andreychin-Bg - Color.doc
доц. арх. Димитър Андрейчин