Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Геотехника / Дисциплини /

Лабораторни и полеви изследвания на почвите и скалите

Лабораторни и полеви изследвания на почвите и скалите
Специалност Геотехническо инженерство
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Геотехника
Водещ преподавател гл.ас. инж. Владимир Костов

Темите, които са включени в предлагания курс са свързани с основните изисквания при геотехническите проучвания, въздействията в геотехническото проектиране, класификация и планиране на видовете изследвания, анализ, оценка и интерпретация на резултатите от проучванията. Ще бъдат изучени различни методи за лабораторни и полеви изследвания на свойствата на почвите и скалите. Курсът е онагледен с примери от практиката.