Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Геотехника / Дисциплини /

Свлачища и укрепителни конструкции

Свлачища и укрепителни конструкции
Специалност Геотехническо инженерство
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Геотехника
Водещ преподавател проф. д-р инж. Георги Илов

Дисциплината Свлачища и укрепителни конструкции има за цел да даде по-широк спектър от знания на студентите в областта на Геотехниката в образователната степен “Магистър” по Геотехническо инженерство. Дават се допълнителни сведения за механизма на свлачищните процеси. Разглеждат се избрани въпроси, допълващи познанията в областта на укрепителните конструкции за изкопи в земни и скални масиви (шлицови, шпунтови, берлински и пилотни стени; на анкерите и анкериращите конструкции; на стените от армирани почви и конструкции от геотекстил) и на противосвлачищни конструкции.