Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Геотехника / Дисциплини /

Геотехнически проблеми на околната среда

Геотехнически проблеми на околната среда
Специалност Геотехническо инженерство
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Геотехника
Водещ преподавател доц. д-р инж. Добрин Денев

Дисциплината геотехнически проблеми на околната среда разглежда специфични проблеми свързани със съоръжения по опазване на околната среда. Видове замърсявания на почвата и тяхното влияние върху физичните и механичните свойства. Геотехнически изследвания. Защитни съоръжения. Съоръжения за твърди отпадъци. Хвостохранилища, шламохранилища, сгуроотвали. Газови находища и атомни централи. Геотехнически проблеми на съоръжения по опазване паметници на културата.

Публикации