Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Геотехника / Дисциплини /

Геотехнически съоръжения в сеизмични райони

Геотехнически съоръжения в сеизмични райони
Специалност Геотехническо инженерство
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Геотехника
Водещ преподавател проф. д-р инж. Трифон Германов

Основната част на лекционния курс разглежда поведението на почвените масиви при сеизмични въздействия. Специално внимание е отделено на лабораторните и полевите методи за определяне на динамичните характеристики на почвите (начален тангентен модул, модул на ъгловите деформации и коефициент на демпфиране), които се използват за статичен и динамичен анализ на геотехническите конструкции. Разглеждат се също методите за оценка втечняването на несвързани почвени масиви. Дава се сведения за динамичен земен натиск и поведението на подпорни съоръжения при сеизмични въздействия. Разглеждат се детайлно изискванията на европейските норми (Еврокод 8) и на други страни за проектиране на геотехнически съоръжения в сеизмични райони.

Книги

Приложна геомеханика (Applied geomechanics)
Проф. д-р инж. Трифон Германов (Prof. d-r eng. T.Germanov)

Информация