Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Геотехника / Дисциплини /

Числени методи в геотехническото проектиране

Числени методи в геотехническото проектиране
Специалност Геотехническо инженерство
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Геотехника
Водещ преподавател доц. д-р инж. Лена Михова

Дисциплината запознава с възможностите и особеностите на приложение на числените методи: метод на крайни елементи (МКЕ); метод на крайни разлики (МКР); метод на гранични елементи (МГЕ) и други в геотехническото проектиране. Изучават се: Същността и приложението на класически и съвременни конститутивни модели в геомеханиката; Числени модели за изследване на носеща способност и устойчивост на земна основа; Възможностите за моделирането на напрегнатото и деформирано състояние на земни съоръжения в строителен и експлоатационен период; Модели за консолидация на почва; Числени модели на системата “Връхна конструкция-фундаментна конструкция-земна основа” при статични и динамични товари; Моделиране на взаимодействието между подпорни съоръжения и почвен масив.

Информация