Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Геотехника / Дисциплини /

Насипи съоръжения

Насипи съоръжения
Специалност Геотехническо инженерство
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Геотехника
Водещ преподавател доц. д-р инж. Желю Желев

В специализираната дисциплина “Земнонасипни съоръжения” се разглеждат въпроси свързани със специфични проучвания на земната основа при проектиране на пътни и железопътни насипи; определяне на физико-механичните характеристики на земната основа и насипните материали; проектиране на земнонасипни съоръжения (напрегнато и деформирано състояние на насипните съоръжения и взаимодействие със земната основа, устойчивост на откоси при свързани и несвързани почви, технически схеми на изпълнение на земнонасипни съоръжения); геотехнически контрол при изпълнение на земнонасипни съоръжения; деформации, повреди; разрушаване и заздравяване на земнонасипни съоръжения.

Информация