Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Геотехника / Дисциплини /

Приложна инженерна геология

Приложна инженерна геология
Специалност Геотехническо инженерство
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Геотехника
Водещ преподавател гл.ас. инж. Ася Божинова

В дисциплината се разглеждат проблемите относно влиянието на различните инженерногеоложки и хидрогеоложки фактори и значението им за проектирането и строителството, на различни фундаменти и укрепителни геозащитни съоръжения. Изучават се необходимите геоложки проучвания за различните видове строителство, в съответствие е основните български и европейски стандарти и нормативни документи, регламентиращи видовете проучвания. Внимание се обръща на инженерногеоложките и хидрогеоложки процеси, които имат неблагоприятно въздействие върху характерни райони от територията на България, аварии и катастрофи, предизвикани от геоложки фактори.