Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Геотехника / Дисциплини /

Проект по геотехнически проблеми на околната среда

Проект по геотехнически проблеми на околната среда
Специалност Геотехническо инженерство
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Геотехника
Водещ преподавател доц. д-р инж. Добрин Денев

Курсов проект: избор на геотехнически параметри, изследване устойчивостта и проектиране елементите на защитно съоръжение при сметища или сгуроотвали, насипища или други депозити от индустриални отпадъци.