Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Геотехника / Дисциплини /

Проект по геотехнически съоръжения в сеизмични райони

Проект по геотехнически съоръжения в сеизмични райони
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Геотехника
Водещ преподавател проф. д-р инж. Трифон Германов

Проектират се частично или пълно укрепителни и фундаментни конструкции в сеизмични условия. Отразяват се проблемите на земната основа и нейното измеменение и главно това, свързано с изменението на якостните параметри, втечняването и устойчивостта. Основната част в проекта е посветена на определянето на въздействията от почвите върху съоръжението (или подземни части на сгради) по време на земетръс.