Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Железници / Дисциплини /

Градски релсов транспорт

Градски релсов транспорт

Дисциплината "Градски релсов транспорт" е избираема за специалността “Транспортно строителство” – специализация „Железопътно строителство”. Тя запознава накратко студентите с развитието, устройството и стопанското значение на градкия транспорт.

         Анотация
        
        Дисциплината  "Градски релсов транспорт" е избираема за специалността “Транспортно строителство” – специализация „Железопътно строителство”. Тя  доразвива на знанията, които студентите получават от останалите профилиращи дисциплини: “Проектиране и строителство на железопътни линии” и “Горно строене на железния път”.

         Дисциплината дава знания по:
       - Планиране, развитие и устройство на градския транспорт в големите градове.
       - Устройство на градски релсови пътища: план, надлъжен профил, надвишение и разширение в криви, напречни профили.
       - Горно строене на градски релсови пътища.
       - Устройство на стрелки за железния път, стрелкови съединения, трамвайни възли и депа.
       - Строителство, текущо поддържане и капитални ремонти на трамвайни линии

         Упражненията включват разработване на трамвайно “ухо”. Разработват се план, надлъжен профил, типови напречни профили, отводняване на площадката.
         Получените знания са ориентирани към подготовката на строителни инженери по железопътно строителство, които могат да се реализират в строителството и поддържането на градски релсови пътища.
 

Конспекти

Градски релсов път
проф. д-р инж. Тодоров


Обществен пътнически транспорт
проф. д-р инж. Тодоров

Учебни материали


Правила за заверка

КОДИРОВКА И НОМЕРИРАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ
Наименоване на проектните файлове и писма по електронна поща