Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Организация и икономика на строителството / Дисциплини /

Управление на инвестиционни строителни проекти

Управление на инвестиционни строителни проекти

С помощта на продукта Primavera P6 се осъществява цялостно планиране, контрол и изпълнение на проекти с различен обхват и сложност. Primavera е подходяща за управление на проекти от различни сектори на икономиката, но особено ефективна е в сферата на строителството. След завършване на курса студентите ще придобият знания и умения за: планиране, мониторинг и контрол на проекта, планиране и разпределяне на ресурсите, времето, разходите, технически и финансови отчети за проекта и др.