Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Технология на архитектурата / Дисциплини /

Проблеми на сградната обвивка

Проблеми на сградната обвивка

Курсът “Проблеми на сградната обвивка” има за цел да запознае с основните аспекти от съвременното развитие на сградната обвивка, във връзка с най-новите енергийно ефективни изисквания и функционално-естетически възможности на материалите за сградна обвивка.

ЕСФECПо проект BG051PO001-3.1.07 "АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА"

Предмет на курса са най-актуални изисквания към сградната обвивка, обобщени в пет основни направления:

  • Сградната обвивка – енергийно-ефективна и адаптивна;
  • Сградната обвивка – стъкло и енергийни икономии;
  • Сградната обвивка – генератор на енергия;
  • Сградната обвивка – нови материали и нова естетика;
  • Сградната обвивка – нови приложения на познати материали.