Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Технология на архитектурата / Дисциплини /

Леки мембранни конструкции

Леки мембранни конструкции

Цели на курса: Формиране на знания за особенностите при леките мембранни конструкции. Запознаване с основните Европейски норми, добри практики и Европейски правилник за проектиране на леки мембранни конструкции.

ЕСФECПо проект BG051PO001-3.1.07 "АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА"

Демонстрация и запознаване на студентите с най-новите софтуерни архитектурни и инженерингови програми за работа с архитектурните мембранни конструкции.

Курсът съдържа четири основни модула:

  • Предимства и приложения на леките мембранни конструкции;
  • Основни геометрични форми и поведението на конструкциите;
  • Интерактивност между арх. и инж. проектиране;
  • Европейски норми, добри практики и специализиран софтуер за проектиране с практически примери.