Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Технология на архитектурата / Дисциплини /

Идеен проект - етажна сграда

Идеен проект - етажна сграда

Курсовият проект за етажна сграда се състои в разработване на архитектурен проект за малка етажна сграда (до 4 етажа) с ритмична повтаряема конструкция.

ЕСФECПо проект BG051PO001-3.1.07 "АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА"

Заданието изисква да се проектира сграда в реална ситуация със зададени градоустройствени параметри, да се реши нейната функция и конструкция и да се създаде подходящ архитектурен образ.

Целта на проекта е още в идейна фаза студентът да осмисли и да избере най-правилното конструктивно решение, съобразено с изискванията на функцията и обемно-пространствената визия.