Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Технология на архитектурата / Дисциплини /

Архитектурно осветление

Архитектурно осветление

Предмет на дисциплината "Архитектурно осветление" са светлината, основните типове изкуствени източници на светлина и светлинни системи, интериорните и екстериорните пространства на сградата.

ЕСФECПо проект BG051PO001-3.1.07 "АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА"

Целта на курса "Архитектурно осветление" е да предостави теоретични знания за:

  • светлината и основните концепции на изкуственото осветление и правилното му използване за различни типове архитектурни пространства;
  • разпознаване и предсказване на светлинни ситуации, като причини за дискомфорт и създаване на специфични възприятия.

Основни задачи на курса са:

  • запознаване с физиката на светлината и нейното приложение в осветлението;
  • възприемането на светлината и въздействието й върху човека и неговата дейност;
  • запознаване с основни продукти и техники за архитектурно осветление и тяхното приложение, както и решения за различни светлотехнически проблеми;
  • въздействието на светлината, възприемана чрез зрителната система върху човешката дейност, комфорт и поведение;
  • запознаване със светлината като елемент от интериорното решение.

Други