Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Технология на архитектурата / Дисциплини /

Архитектурно-конструктивен анализ на сградите

Архитектурно-конструктивен анализ на сградите

„Архитектурно-конструктивен анализ на сградите” е надстроечна дисциплина, в която се разглеждат взаимовръзката между архитектурно пространство, архитектурна конструкция и архитектурна форма. Тази дисциплина има изразен теоретично-аналитичен характер, базиран на пълния набор от практически знания, получени в основното обучение по дисциплините „Сградостроителство” и „Архитектурни конструкции”.

ЕСФECПо проект BG051PO001-3.1.07 "АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА"

„Архитектурно-конструктивен анализ на сградите” създава методика за анализ на успешно реализирани тектонични архитектурни форми и дава отговор на въпроса: „Коя архитектурна форма е тектонична?”

Основни теми, разглеждани в лекционния курс са:

  • Архитектурно пространство и архитектурна конструкция;
  • Архитектурна форма и архитектурна композиция;
  • Архитектурна форма и архитектурна технология;
  • Архитектурна конструкция и архитектурна технология;
  • Функция на архитектурно-конструктивните елементи;
  • Тектоника в архитектурата;
  • Конструктивни системи и схеми при архитектурната конструкция.

Други