Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Технология на архитектурата / Дисциплини /

Идеен проект - зална сграда (средни и големи подпорни разстояния)

Идеен проект - зална сграда (средни и големи подпорни разстояния)

Курсовият проект предвижда разработване на архитектурен проект за малка зална сграда (средни и големи подпорни разстояния). 

ЕСФECПо проект BG051PO001-3.1.07 "АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА"

Проектът изисква да се проектира сграда в реална ситуация със зададени градоустройствени параметри, да се реши нейната функция и конструкция и да се създаде подходящ архитектурен образ.

Целта на проекта е да се създаде тектоничен образ, в който конструкцията участва в изграждането на обемно-пространственото решение.