Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Технология на архитектурата / Дисциплини /

Архитектурен детайл - Технически проект етажна сграда

Архитектурен детайл - Технически проект етажна сграда

Проектът се разработва в Техническа фаза с фрагменти, детайли и специфични архитектурно-конструктивни решения на части от сградата, разработена в Идеен проект през I-ви семестър.

ЕСФECПо проект BG051PO001-3.1.07 "АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА"