Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Технология на архитектурата / Дисциплини /

Компютърни технологии II

Компютърни технологии II
Специалност Съвременна архитектурна технология
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Технология на архитектурата
Водещ преподавател доц. д-р арх. Боян Георгиев
Допълнителен език english

Теоретични и практически познания в областта на програмите за 3D визуализации.

ЕСФECПо проект BG051PO001-3.1.07 "АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА"

Изграждане на 3D модели на сгради по Работни и Идейни проекти. Приложение на програми за окончателно оформяне на 3D изображения.

Учебни материали


Информация